عسل کردستان

۱۴۵.۰۰۰ تومان۲۹۰.۰۰۰ تومان

عسل ماده ای است که بطور طبیعی از شهد انواع گلها استخراج شده و با تنوع زیادی در دسترس مردم قرار میگیرد. درجه کیفیت عسل وابسته به پوشش گیاهی و وجدان کاری زنبورداران است که عسل را بطور خالص تولید کنند یا با دستکاری در روش کار زنبورها عسل مصنوعی را برای سود بیشتربه بازار عرضه کنند. عسل کردستان یکی از باکیفیت ترین عسلهای کشور عزیزمان است.

شناسه محصول: عسل کردستان دسته: