عسل سراب

۹۶.۰۰۰ تومان۱۹۲.۰۰۰ تومان

یکی از شهرستان های شرقی تبریز شهرستان سراب است. از لحاظ مساحت شهرستان سراب بعد از تبریز و مراغه با مساحت ۳۴۵۲ در جایگاه سوم قرار دارد. در این استان شهر های سراب و تبریز و مراغه و کلیبر از قطب های تولید عسل در استان آذربایجان شناخته شده اند.

استان آذربایجان شرقی یکی از مهم ترین قطب های زنبور داری در کشور است که از لحاظ تعداد کندو رتبه ی اول کشور را داشته ولی از نظر تولید عسل در رتبه ی دوم کشوری  قرار دارد که یکی از دلایل آن میتوان به سنتی بودن ۴۰ درصد از کندو های این استان اشاره کرد.

صاف
شناسه محصول: عسل سراب دسته: